Posts archive for 2018

Jak przeciwdziałać praniu pieniędzy i skutecznie wykrywać nadużycia?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje finansowe szereg nowych obowiązków. Wymaga też szerszego niż dotychczas zakresu informacyjnego o kliencie, realizowanych przez niego […]

Czytaj dalej

PEP na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu […]

Czytaj dalej

AML: nowa ustawa.

28 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ma ona dostosować polskie przepisy do standardów międzynarodowych – czyli IV Dyrektywy AML.

Czytaj dalej