Asseco dla bankowości spółdzielczej

Nowy zakres raportowania STIR 2019, wdrożenie kolejnych zapisów dyrektywy PSD2, skuteczna weryfikacja nadużyć finansowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – to tylko wybrane zagadnienia, o których rozmawiano podczas konferencji Asseco dla sektora bankowości spółdzielczej. Wydarzenie odbyło się w dniach 9-10 kwietnia 2019 r. w Otwocku. Tegorocznym hasłem spotkania było „Razem z Asseco”. Wzięli w nim udział przedstawicie kadry zarządzającej, osoby odpowiadające w bankach za obszar IT oraz administratorzy rozwiązań wdrażanych przez Asseco.

Konferencja rozpoczęła się od omówienia bieżących zmian regulacyjnych, które zaczną obowiązywać w bieżącym roku, takich jak STIR 2019, ustawa AML czy dyrektywa PSD2. Prezentację „Zmiany obligatoryjne wdrażane w 2019 r. w systemach Asseco” poprowadził Michał Misiński, Dyrektor Działu Serwisu Banków Spółdzielczych w Asseco Poland.

W ubiegłym roku zakres funkcjonalności w ramach systemów i usług Asseco powiększył się o blisko 16%. Wynika to m.in. ze zmian regulacyjnych, jakie weszły w życie w 2018 roku. Obecnie sektor bankowy czekają kolejne. Od lipca br. banki spółdzielcze będą musiały na żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej podawać informacje z jakich adresów IP występowało logowanie podmiotu kwalifikowanego (przedsiębiorcy). Natomiast od stycznia 2020 roku raportowaniu STIR między innymi podlegać będą lokaty terminowe, a także informacja o zapytaniu podmiotu o przyczyny braku dostępności środków. Wynika to z wytycznych Ustawy Ordynacja podatkowa dla systemu STIR – powiedział Michał Misiński.

Kolejna prezentacja pierwszego dnia spotkania dotyczyła dostosowania systemów bankowych do wymogów dyrektywy PSD2. Poprowadził ją Marcin Kula, Menedżer Projektu, Asseco Poland.

Wdrożenie wytycznych dyrektywy PSD2 wiąże się z wieloma niewiadomymi, takimi jak na przykład różne interpretacje prawne. Dlatego ważne jest posiadanie odpowiedniego partnera technologicznego, który przygotuje plan i przeprowadzi implementację zmian w systemach bankowych. W chwili obecnej opracowujemy m.in. możliwość wykorzystania możliwość, jakie daje otwarta bankowość. Nasza propozycja obejmuje przygotowanie dedykowanej miniaplikacji w bankowości elektronicznej, która umożliwi pobranie danych o rachunkach klientów z systemów innych banków oraz zainicjowanie tam płatności – powiedział Marcin Kula.

Dalsza część konferencji była poświęcona nowej ustawie AML oraz dostosowaniu procedur bankowych i narzędzi informatycznych do zmian prawnych. Prezentację pt. „Asseco AML – skuteczne narzędzie wspierające realizację przepisów IV Dyrektywy AML” wygłosiła Edyta Zdziarska, Konsultant Biznesowy, Asseco Poland.

Do 13 lipca bieżącego roku banki mają czas na przygotowanie się do raportowania transakcji do GIIF według nowych zasad. Ustawa AML, która weszła w życie w ubiegłym roku, nakłada także na instytucje obowiązane konieczność prowadzenia zaawansowanych analiz w zakresie weryfikacji klientów oraz transakcji. Narzędzie, które zapewnia pełną automatyzację procesów związanych z raportowaniem oraz wykrywaniem nadużyć jest system Asseco Anti-Money Laundering. System znacząco wpływa na zwiększenie efektywności działań pracowników banku przy jednoczesnym ograniczeniu ich zaangażowania – powiedziała Edyta Zdziarska.

O tym, w jaki sposób banki spółdzielcze mogą poszerzyć swoją ofertę ponad tradycyjne produkty bankowe mówił Kamil Parzuchowski, Business Development Manager, Asseco Poland.

Asseco uruchomiło w Centrum Usług Informatycznych nową platformę CUI.Ubezpieczenia, która daje bankom spółdzielczym możliwość sprzedaży ubezpieczeń poprzez bankowość internetową lub przy wykorzystaniu jednego front-end’u sprzedażowego dedykowanego doradcy w oddziale Banku. Dzięki niej możliwa jest także pełna automatyzacja większości procesów, które do tej pory pracownicy banku wykonywali ręcznie. W tej chwili mają oni jeden front-end do obsługi wszystkich spraw– powiedział Kamil Parzuchowski.

„Nowa odsłona bankowości internetowej – wspólna platforma dla klientów banku” to temat wystąpienia Marcina Chrobota, Dyrektora Działu Sprzedaży, Asseco Poland i Katarzyny Walczak, Menedżer ds. Sprzedaży, Asseco Poland.

Platforma omnikanałowa Asseco umożliwia elastyczne, szybkie i bezpieczne wdrażanie zmian. Dzięki integracji systemu bankowości detalicznej Asseco Customer Banking Platform oraz korporacyjnej Asseco Enterprise Banking Platform możliwa jest m.in. kompleksowa obsługa klientów oraz sprzedaż produktów i usług. Omnikanałowa platforma to unikalne rozwiązanie bankowości internetowej i mobilnej stworzone z myślą o współczesnym kliencie banku – jego indywidualnych potrzebach i preferencjach – powiedział Marcin Chrobot.

Drugi dzień konferencji zakończyła prezentacja Małgorzaty Wilczyńskiej, Zastępcy Dyrektora Pionu Banków Spółdzielczych w Asseco Poland i Marcina Chrobota –„Automatyzacja procesów w banku”, którzy pokazali, jak dzięki integracji Asseco Advisory Banking Platform z pozostałymi systemami Asseco można szybko założyć rachunek bieżący, udzielić kredytu czy przyjąć lokatę terminową. To początek dostarczania przez Asseco procesów automatyzujących obsługę klienta do banków spółdzielczych.

System dla doradców bankowych – Asseco Advisory Banking Platform, dzięki integracji funkcjonalności poszczególnych rozwiązań wykorzystywanych przez bank umożliwia pełną automatyzację procesu sprzedaży produktów i obsługi klientów – powiedziała Małgorzata Wilczyńska. Dodatkowo pracownicy banku zyskują m.in. wygodne narzędzie, które zapewnia im przepływ informacji pomiędzy oddziałem, contact center, a kanałami bezpośrednimi – dodała.

Asseco od blisko 30 lat wspiera banki spółdzielcze w rozwoju technologicznym, a także w dostosowywaniu systemów informatycznych do zmian regulacyjnych. Przykład tegorocznej konferencji pokazuje, jak bardzo sektor bankowy jest regulowany różnymi przepisami nie tyko na poziomie krajowym, ale i europejskim. To prawdziwe tsunami regulacyjne. Aby sprostać tym wymogom potrzebuje sprawdzonego partnera, który nie tylko zaplanuje, ale i wdroży odpowiednie rozwiązania. W Asseco aktywnie wspieramy naszych klientów również w działaniach biznesowych – powiedział Andrzej Nowakowski, Dyrektor Pionu Spółdzielczych, Asseco Poland.

Partnerami tegorocznej edycji konferencji dla banków spółdzielczych były firmy Fujitsu oraz Eaton Electric, które zaprezentowały swoje najnowsze rozwiązania z zakresu infrastruktury informatycznej.