Asseco FDS-I
Fraud Detection System for Insurance

Zwiększ skuteczność wykrywania fraudów ubezpieczeniowych i ogranicz szkody finansowe.

Asseco FDS-I - wysoka skuteczność w walce z nadużyciami ubezpieczeniowymi.

System monitoruje i weryfikuje zgłoszenia już w chwili ich rejestracji. Identyfikuje i oznacza roszczenia, które mogą być próbą wyłudzenia. Ułatwia w ten sposób zadanie zespołom antyfraudowym, które mogą skupić się na dogłębnej analizie przypadków wytypowanych przez Asseco FDS-I.
Asseco Fraud Detection System for Insurance (Asseco FDS-I) - narzędzie operacyjne dla firm ubezpieczeniowych, które umożliwia automatyczną klasyfikację roszczeń oraz detekcję nadużyć na każdym etapie likwidacji szkody, a także w procesie sprzedaży. Asseco FDS-I zwiększa skuteczność wykrywania fraudów i ogranicza szkody finansowe powstałe w skutek nienależnych wypłat.

Kluczowe korzyści

IAP FDS-I
Asseco FDS-I

Szybki i skuteczny.

Asseco FDS-I w oparciu o sparametryzowane reguły monitoruje w czasie rzeczywistym wszystkie roszczenia już od etapu ich rejestracji. Są one automatycznie kategoryzowane w trybie online:
– roszczenia bezpieczne mogą być kierowane na ścieżkę uproszczoną,
– roszczenia podejrzane mogą być od razu kierowane do zespołu antyfraudowego,
– pozostałe roszczenia są obsługiwane na ścieżce standardowej.
W miarę uzupełniania danych o szkodzie, np. o informacje od rzeczoznawcy, system automatycznie dokonuje reklasyfikacji roszczeń, co pozwala na ewentualną zmianę ścieżki procedowania.

Dokładny i kompleksowy.

System wykorzystuje aktualne i historyczne dane o zdarzeniach, które pobiera zarówno z bazy szkód towarzystwa ubezpieczeniowego, jak również z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) oraz Zintegrowanej Platformy Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej (ZPIiWZPU). Analizuje wszystkie zebrane w ten sposób informacje oraz relacje pomiędzy podmiotami (np. poszkodowany, sprawca, kierujący) i przedmiotami (np. pojazdy) uczestniczącymi w zdarzeniu. W ten sposób system skutecznie identyfikuje symptomy fraudów i ewentualne powiązania, które pozwalają na lepsze wykrywanie nadużyć.

Asseco FDS-I
Asseco FDS-I

Elastyczny i aktualny.

Asseco FDS-I został zbudowany w sposób, który pozwala firmom ubezpieczeniowym na łatwe dostosowanie systemu do zmieniających się form zagrożeń w obszarze ubezpieczeniowym. Dzięki temu mogą szybko reagować na pojawienie się nowego sposobu działania sprawców nadużyć.

System umożliwia użytkownikom biznesowym tworzenie reguł eksperckich, zdefiniowanych w formie wyrażeń lub tablic decyzyjnych. Pozwala również na użycie modeli analitycznych, udostępnionych w formie usług, przygotowanych np. z użyciem narzędzi Machine Learning oraz AI.

Efektywny i wydajny.

Moduł FDS-I został wyposażony w dashboard – zestaw podstawowych raportów, pozwalających na bieżącą ocenę funkcjonowania systemu. Dostarczają one m.in. dane na temat strumienia i rozkładu roszczeń w poszczególnych segmentach, ilości szkód kierowanych na określone ścieżki, a także efektywności algorytmów scoringu i reguł. Na tej podstawie administrator biznesowy może w prosty sposób dostroić system do aktualnych potrzeb likwidatorów oraz zespołu antyfraudowego.

fds-i_ilustracja_05

Postaw na sprawną detekcję nadużyć!

Silnik scoringowy.

System posiada efektywny silnik scoringowy działający w czasie rzeczywistym, wyposażony w dwupoziomowy mechanizm parametryzacji:
- graficzny edytor reguł – umożliwia tworzenie nowych reguł, co pozwala na szybką reakcję na przeciwdziałanie nowym formom nadużyć,
- graficzny edytor parametrów liczbowych i progów - pozwala na błyskawiczne dostrajanie parametrów liczbowych, co zapewnia sprawne sterowanie strumieniem szkód kierowanych na poszczególne ścieżki.

Źródła danych.

Scoring oparty jest na szerokim spektrum zróżnicowanych źródeł informacji. Danymi wejściowymi są tu standardowo:
- dane o zdarzeniu zebrane w czasie rejestracji roszczenia,
- informacje dodatkowe zarejestrowane przez likwidatorów i rzeczoznawców w procesie likwidacji,
- dane historyczne o polisie i szkodach dla wszystkich podmiotów i przedmiotów powiązanych ze zdarzeniem z bazy własnej ubezpieczyciela,
- dla szkód komunikacyjnych dodatkowo: - dane o historii szkodowej osób i pojazdów uczestniczących w zdarzeniu z bazy OI UFG, - scoring polisowy i szkodowy z serwisu ZPIiWZPU.

Integracja.

Asseco FDS-I za pośrednictwem API komunikuje się z systemem szkodowym, który wywołuje usługę modułu FDS-I, przekazując dane roszczenia. W odpowiedzi użytkownik otrzymuje wyliczoną wartość scoringu wraz z przypisaniem roszczenia do określonego segmentu.

Funkcja API jest również udostępniana na potrzeby integracji z systemem sprzedażowym, co pozwala na analizę wniosków polisowych pod kątem detekcji sytuacji podejrzanych.

FDS-I - zabezpiecza tych, co ubezpieczają!

System zwiększa efektywność działań organizacji, a jego elastyczność i możliwości parametryzacji umożliwiają szybkie dostrojenie do nowych wzorców fraudowych i wymagań organizacji.