Wpisy autora: Tomasz Pietrzyk

Jak spełnić wymogi ustawy AML?

Ustawa AML nakłada na instytucje szereg obowiązków, których niedopełnienie podlega sankcjom. Stają się one coraz bardziej dotkliwe. Są to grzywny lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy […]

Czytaj dalej

Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy. Asseco Poland: Jak uniknąć kar w obszarze AML?

Ustawa AML wprowadziła szereg nowych zapisów i wymogów, których spełnienie wciąż jeszcze jest wyzwaniem dla wielu instytucji obowiązanych. Tylko w 2018 r. Główny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) przeprowadził 49 postępowań […]

Czytaj dalej

Wyzwania w raportowaniu do GIIF

W dniach 16-17 października 2019 r. odbyła się konferencja „Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML w instytucjach finansowych”, na której prezentację wygłosiła Edyta Zdziarska, Konsultant Biznesowy, Asseco Poland. […]

Czytaj dalej

Nowelizacja nowej ustawy AML

Komisja Europejska poddała w wątpliwość fakt transpozycji do prawa krajowego szeregu przepisów dyrektywy 2015/849, co oznacza iż ustawa z dnia 1 marca 2019 roku o przeciwdziałaniu praniu […]

Czytaj dalej

Nowe zasady raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej – niezbędne informacje

Nowe zasady raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej zaczną obwiązywać 13 lipca 2019 r. W dniu 11 czerwca br. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikaty dotyczące zmian w raportowaniu […]

Czytaj dalej

Asseco dla bankowości spółdzielczej

Nowy zakres raportowania STIR 2019, wdrożenie kolejnych zapisów dyrektywy PSD2, skuteczna weryfikacja nadużyć finansowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – to tylko […]

Czytaj dalej