Dodatkowa weryfikacja rezydencji podatkowej klientów – zmiany w raportowaniu CRS

Do 31 marca 2020 r. instytucje finansowe, w tym banki i firmy ubezpieczeniowe, mają czas na przygotowanie raportów, zawierających wyniki dodatkowej weryfikacji rezydencji podatkowej klientów. Nowe raporty CRS powinny zostać przekazane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Obowiązek wynika z “Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw”.

Dodatkowe raportowanie dotyczy klientów z okresu przejściowego czyli tych, którzy otworzyli swoje rachunki w dniach od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. Instytucje finansowe zmuszone były do podjęcia działań w celu pozyskania oświadczeń, dotyczących rezydencji podatkowej klientów na dzień otwarcia rachunku.

Niestety w wielu przypadkach uzyskanie odpowiedzi od klientów nie powiodło się. Zgodnie z wytycznymi rachunki klientów, którzy nie określili swojej rezydencji podatkowej, podlegają raportowaniu z określeniem typu rachunku jako przejściowy bez oświadczenia.

Termin kolejnego raportowanie upływa 30 czerwca br. Wówczas raportująca instytucja finansowa powinna przekazać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o rachunkach raportowanych za rok 2019.
Wsparcie, w realizacji wymagań legislacyjnych, dotyczących wymiany informacji podatkowych z innymi krajami, może stanowić system Asseco ITR.

Rozwiązanie umożliwia sprawną identyfikację, gromadzenie oraz analizę danych o wszystkich rachunkach, które są objęte ustawami Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) oraz Common Reporting Standard (CRS). Na podstawie zgromadzonych informacji narzędzie generuje raport niezbędny dla celów podatkowych.