GIIF przesunął termin wprowadzenia zmian w raportowaniu

Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował Komunikat nr 24, w którym zawiadomił o zmianach w procesie walidacji informacji przekazywanych do systemu teleinformatycznego GIIF. Raportowanie transakcji do GIIF jest jednym z obowiązków wynikających z ustawy AML (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) i dotyczy wielu instytucji w tym banków. Nowe zasady miały obowiązywać od 1 września br. W związku z licznymi wnioskami o odroczenie tego terminu GIIF wydał nowy Komunikat (nr 27), w którym przesuwa go na 1 grudnia 2020 r.

W ostatnich dniach instytucje obowiązane, zgłaszały problemy wynikające z konieczności wprowadzenia nowego walidatora transakcji w terminie 1 września. Asseco jako dostawca narzędzi AML, również przekazało swoje uwagi, dotyczące kwestii zaimplementowania nowych zasad. Przedłużenie terminu pozwoli na rzetelne przygotowanie instytucji obowiązanych do zmian i tym samym przyczyni się do zwiększenia jakości przesyłanych danych – powiedziała Edyta Zdziarska, Konsultant Biznesowy, Asseco Poland.

Zmiany w raportowaniu zostały wprowadzone z powodu nieodpowiedniej jakości danych, które do GIIF przekazują zobowiązane do tego instytucje. GIIF poinformował, że odnotowano liczne przypadki dostarczania nieprawdziwych informacji. Raportujący podejmowali również działania, które miały na celu ukrycie braku wymaganych informacji lub niewłaściwego ich przygotowania.

Zgodnie z nowymi zasadami raportowania transakcji do GIIF zbiory, które nie będą ich spełniały będą odrzucone przez system teleinformatyczny GIIF. Wprowadzane zmiany, polegają na rozszerzeniu procesu weryfikacji plików poprzez włączenie dodatkowych reguł. Mają one badać prawidłowość przekazywanych do GIIF danych i wyeliminować błędy, takie jak umieszczenie imienia i nazwiska jednej ze stron transakcji zarówno w polu „Imię” jak również w polu „Nazwisko” czy dodanie w polu „seria i numer dokumentu tożsamości” numeru składającego się z samych znaków ‘X’, samych znaków ‘1’ itp. oraz numerów dokumentów zawierających tylko jeden znak.

Rozwiązania AML

Systemy informatyczne dedykowane obszarowi AML mogą skutecznie zabezpieczyć instytucje przed popełnianiem tego typu błędów, a co za tym idzie odrzuceniem raportu przez GIIF. Warto jednak sprawdzić, czy wykorzystywane rozwiązanie IT zostało dostosowane do nowych wytycznych.

Należy również pamiętać, że każda zmiana zaimplementowana w narzędziu informatycznym,  wymaga przeprowadzenia odpowiednich testów, które dają gwarancję bezpieczeństwa i zapewniają działanie systemu zgodnie z oczekiwaniami.

Asseco stale monitoruje zmiany wprowadzane przez GIIF i rozwija swoje systemy, tak aby ich użytkownicy mogli spełniać stawiane przed nimi obowiązki w wyznaczonym czasie oraz na oczekiwanym poziomie. Klienci, którzy korzystają z rozwiązania Asseco AML (Anti-Money Laundering), będą przygotowani do terminowego raportowania danych z uwzględnieniem nowych reguł walidacyjnych wprowadzonych przez Komunikat nr 24.