Jak spełnić wymogi ustawy AML?

Ustawa AML nakłada na instytucje szereg obowiązków, których niedopełnienie podlega sankcjom. Stają się one coraz bardziej dotkliwe. Są to grzywny lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wewnętrzne procedury, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, dokumentowanie analiz, stanowią jedne z wielu obszarów, będących przedmiotem kontroli. O tym, co należy zrobić, aby skutecznie spełnić wymogi ustawy AML i jak wykazać, że są one realizowane mówiła Edyta Zdziarska, Konsultant Biznesowy, Asseco Poland podczas konferencji „Od IV do V Dyrektywy AML”. Wydarzenie odbyło się 12 grudnia 2019 r. w Warszawie.

W swojej prezentacji pt. „Rola narzędzi informatycznych w zapobieganiu sankcjom karnym” Edyta Zdziarska wskazała trzy filary, na których opiera się prawidłowa organizacja procesów w obszarze AML.

Instytucje powinny przede wszystkim zadbać o rzetelne procedury wewnętrzne, które w zestawieniu z kompetentnym zespołem AML i odpowiednim narzędziem informatycznym pozwolą na realizację wymogów ustawy. Ważne przy tym, żeby system informatyczny był wyposażony w funkcjonalności, umożliwiające wykazanie, iż instytucja realizuje wymogi regulacyjne, co pozwoli na uniknięcie kar w przypadku kontroli. Przykładem takiego rozwiązania jest Asseco Anti-Money Laundering – powiedziała Edyta Zdziarska.

 

Źródło: Asseco News