Nowe zasady raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej – niezbędne informacje

Nowe zasady raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej zaczną obwiązywać 13 lipca 2019 r. W dniu 11 czerwca br. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikaty dotyczące zmian w raportowaniu do GIIF. W trosce o naszych Klientów poniżej prezentujemy niezbędne źródła informacji dotyczące nowego raportowania.

Poniższa tabela pochodzi z platformy ePUAP – Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych i zawiera wzory dokumentów raportowych:

Ponadto, na stronie Ministerstwa Finansów dostępne są wszystkie komunikaty, łącznie z komunikatem nr 9, pochodzącym z 17 czerwca 2019 r. czyli opublikowanym na mniej niż 4 tygodnie przed wejściem zmian w życie.

  1. Komunikat nr 1 – kurs „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  2. Komunikat nr 2 w sprawie dostosowywania systemów informatycznych instytucji obowiązanych w zakresie raportowania informacji, o których mowa w art. 72 ustawy AML.
  3. Komunikat nr 3 w sprawie utworzenia systemu testowego na potrzeby dostosowywania systemów informatycznych instytucji obowiązanych w zakresie raportowania informacji, o których mowa w art. 72 ustawy AML.
  4. Komunikat nr 4 w sprawie korekty komunikatu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie identyfikacji klienta instytucji obowiązanej i weryfikacji jego tożsamości.
  5. Komunikat nr 5 w sprawie realizacji projektu: „Ujednolicenie zasad funkcjonowania podmiotów w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”.
  6. Komunikat nr 6 w sprawie zakończenia okresów przejściowych dla instytucji obowiązanych.
  7. Komunikat nr 7 w sprawie sposobu raportowania do GIIF informacji o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 ustawy AML w przypadku wystąpienia zmian posiadanych przez instytucję obowiązaną danych do raportowania przed ich przekazaniem.
  8. Komunikat nr 8 w sprawie nadawania nazw plikom przekazywanym przez instytucje obowiązane do GIIF, zawierającym informacje o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 ustawy AML.
  9. Komunikat nr 9 w sprawie zmian we wzorach dokumentów elektronicznych (schematach xml), o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy AML.
 W komunikacie nr 9 załączony został plik opisy_schematów_informacji_o_tr_v07.xlsx zawierajacy opis zależności pomiędzy poszczególnymi elementami schematu xml (w tym warunków spójności danych, wykorzystania wartości słownikowych, itp.).
Źródła:

https://www.gov.pl/web/finanse/komunikaty-giif

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde