Skaner Transakcji od Asseco pomoże walczyć z praniem pieniędzy

W bieżącym roku zaczną obowiązywać kolejne wymogi ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie sposobu raportowania transakcji do Głównego Inspektora Informacji Finansowej. Dotyczy to m.in. operacji bankowych wykonywanych za pośrednictwem kart płatniczych. Dość istotne staje się zatem posiadanie przez bank odpowiednich narzędzi, umożliwiających ich szczegółową analizę i zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego. Jednym z takich rozwiązań jest Skaner Transakcji oferowany przez Asseco.

Skaner Asseco pozwala na analizę w czasie rzeczywistym coraz popularniejszych na rynku dwóch typów płatności. Pierwszym jest Visa Personal Payment Immediate Payment (VPP IP), który jest wykorzystywany do transferu środków na rachunek odbiorcy w ciągu 30 minut od momentu odesłania odpowiedzi autoryzacyjnej. Natomiast MasterCard MoneySend (MMS) jest drugim rodzajem monitowanych transakcji. Umożliwia on realizację transgranicznych przelewów z jednej karty płatniczej na drugą.

Weryfikowanie transakcji to jeden z głównych priorytetów sektora bankowego. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom dbamy o stałe poszerzanie naszej oferty rozwiązań informatycznych, które umożliwiają skuteczną ochronę przeciw wykorzystywaniu banków w procederze prania pieniędzy. Właśnie dlatego powstał Skaner Transakcji, który zapewnia weryfikację płatności VPP IP i MMS w czasie rzeczywistym. Jego wdrożenie pozwala także na pełną automatyzację tego procesu, co finalnie przekłada się na zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników. Daje również możliwość pełnej personalizacji i parametryzacji zgodnie z regulacjami stasowanymi przez dany bank oraz wymogami ustawy– powiedziała Edyta Zdziarska, Konsultant Biznesowy, Asseco Poland.

Skaner Transakcji pozwala na weryfikację podmiotów, które dokonują płatności kartami Visa i Mastercard. Ich dane są sprawdzane z listami sankcyjnymi: Office of Foreign Assets Control, Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Możliwe jest również zastosowanie komercyjnych list sankcyjnych. Cały proces odbywa się online i obejmuje szereg danych dotyczących nadawcy oraz cech (parametrów) opisujących daną operację finansową. Po wykryciu incydentu wstrzymywane jest jej księgowanie, a skaner wysyła powiadomienie do operatora systemu. Wszystkie informacje o tej transakcji są zapisywane w repozytorium danych. Podczas obsługi takich zgłoszeń wsparcie dla użytkownika stanowi Moduł Zarządzania Sprawą. Pozwala on na dokumentowanie podjętych działań zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Nowe narzędzie Asseco do zapobiegania nadużyciom z wykorzystaniem płatności kartami Visa i Mastercard jest oferowane zarówno, jako oddzielne rozwiązanie lub jeden z modułów systemu Asseco Anti Money Laundering.