Weryfikacja klienta w banku spółdzielczym – automatycznie i zgodnie z wymogami

Jakie obowiązki nakłada na banki spółdzielcze ustawa AML w zakresie weryfikacji klienta? Jakie nowe wymagania pojawiły się w projekcie zmian do ustawy? Jak instytucje finansowe mogą ten proces zautomatyzować? Odpowiedzi, m.in. na te pytania poznali uczestnicy webinaru „Weryfikacja podmiotów w bazach zewnętrznych – Asseco AML” zorganizowanego przez Asseco dla przedstawicieli banków spółdzielczych.

Eksperci Asseco przedstawili założenia ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, skupiając się na kluczowym z puntu widzenia instytucji bankowych aspekcie, czyli weryfikacji podmiotów w bazach zewnętrznych.

Ustawa AML wprowadza konieczność podejmowania przez banki odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego. Istotnymi działaniami w tym zakresie są: identyfikacja klienta, weryfikacja jego tożsamości oraz monitorowanie jego stosunków gospodarczych – powiedziała Edyta Zdziarska, Konsultant Biznesowy, Asseco Poland. Ponadto, konieczne jest dokumentowanie podjętych działań, w tym również wyników przeprowadzonych analiz i na żądanie wyznaczonych organów wykazanie, że zostały zastosowane odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego – dodała.

W praktyce oznacza to np. konieczność weryfikacji danych klienta w bazach zewnętrznych: CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz REGON, a danych beneficjenta rzeczywistego w CRBR ( Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych).

Coraz to nowe wytyczne wprowadzane w ramach ustawy AML przekładają się na implementację zmian w systemach informatycznych – powiedział Przemysław Dubas, Starszy Analityk, Asseco Poland. Stale monitorujemy zmiany wprowadzane przez GIIF i rozwijamy swoje systemy, tak aby ich użytkownicy mogli spełniać stawiane przed nimi obowiązki w wyznaczonym czasie oraz na oczekiwanym poziomie. Nasze rozwiązanie jest nie tylko zintegrowane z odpowiednimi bazami zewnętrznymi, ale w sposób zautomatyzowany porównuje z nimi dane i ewidencjonuje wyniki analiz, co znaczenia przyspiesza cały proces i zapewnia jego niezawodność – dodał.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele banków spółdzielczych odpowiedzialni w swoich instytucjach, m.in. za działy finansów, prawne i ds. bezpieczeństwa.