Asseco ITR (International Tax Reporting)

Asseco ITR zapewnia instytucjom finansowym zgodność z ustawami Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) oraz Common Reporting Standard (CRS).

Spełnienie wymogu dotyczącego wymiany informacji podatkowych z innymi krajami

Asseco ITR to system wchodzący w skład platformy Asseco Integrated Analytical Platform (Asseco IAP).
Asseco ITR to rozwiązanie, które zapewnia instytucjom finansowym możliwość spełnienia wymagań legislacyjnych dotyczących wymiany informacji podatkowych z innymi krajami. Umożliwia sprawną identyfikację, gromadzenie oraz analizę danych o wszystkich rachunkach, które są objęte ustawami Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) oraz Common Reporting Standard (CRS). Na podstawie zgromadzonych informacji narzędzie generuje raport niezbędny dla celów podatkowych.

Kluczowe korzyści

System Asseco ITR został zaprojektowany do przetwarzania i analizy danych dotyczących klientów oraz rachunków. Efektem tego jest zautomatyzowane przygotowanie okresowych raportów, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ordynacji podatkowej.
Niskie koszty

Obniżenie kosztów związanych z obsługą procesu raportowania.

Realizacja wymogów

Sprawne spełnienie wymogów określonych przez regulatora.

Stan prawny

Zachowanie zgodności z aktualnym stanem prawnym.

Dopasowanie systemu

Możliwość dostosowania systemu do aktualnych i przyszłych potrzeb instytucji.

Możliwość rozbudowy

Swoboda rozbudowy rozwiązania o nowe obszary funkcjonalne.

Raportowanie w zgodzie z regulacjami

Asseco ITR w pełni spełnia regulacje prawne dotyczące wymogu przekazywania przez instytucje informacji o rachunkach klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w innych krajach. Elastyczność narzędzia i dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb instytucji ułatwia i automatyzuje proces raportowania, dzięki czemu usprawnia jego przeprowadzenie w firmie i tym samym obniża koszty związane z obsługą procesu.

Najważniejsze funkcjonalności

Asseco ITR to system wchodzący w skład platformy Asseco Integrated Analytical Platform (Asseco IAP), która umożliwia efektywne zarządzanie procesami w obszarze Compliance.

Efektywna weryfikacja danych

Proces kwalifikacji rachunków klienta do raportowania oparty został na danych pochodzących z systemów zewnętrznych, zawierających podstawowe informacje o kliencie, jego rachunkach oraz relacjach z innymi podmiotami. Rozwiązanie wykorzystuje także dodatkowe dane zgromadzone przez pracownika w toku analiz, które zarejestrowane zostały na poziomie aplikacji.

Automatyzacja procesów

Asseco ITR zapewnia dostęp do dedykowanego repozytorium z danymi, które podlegają procesowi automatycznej weryfikacji opartej na regułach biznesowych. Ich wykorzystanie pozwala na identyfikację przesłanek wskazujących na rezydencję podatkową klienta. System automatycznie zakłada sprawę klientowi, który powinien zostać zakwalifikowany do dalszej analizy.

Sprawne raportowanie

Rozwiązanie zapewnia możliwość generowania raportów zgodnych z wymogami FATCA i CRS. Raporty mogą być tworzone w wersji testowej, która pozwala na dalszą weryfikację danych, a w przypadku zidentyfikowania niezgodności, umożliwia ich poprawę.

Korekta danych

System został wyposażony w mechanizm umożliwiający przeprowadzenie korekt raportów dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych. Typy wykonywanych korekt zostały sparametryzowane w taki sposób, aby struktura pliku raportu korygującego była zgodna z wytycznymi regulatora.

Raportuj zgodnie z FATCA i CRS

Raporty mogą być tworzone w wersji testowej, która pozwala na dalszą weryfikację danych.