Asseco IAP

Zarządzaj kompleksowo procesami AML/CFT oraz skutecznie wykrywaj nadużycia wewnętrzne i zewnętrzne.
Poznaj Asseco IAP

Integrated Analytical Platform

Asseco AML

Spełniaj wymogi ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Poznaj Asseco AML

Anti-Money Laundering

Asseco FDS

Przeciwdziałaj nadużyciom wewnętrznym i zewnętrznym w swojej organizacji.

zobacz więcej

Fraud Detection System

Asseco ITR

Zapewniaj zgodność z ustawami Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) oraz Common Reporting Standard (CRS).

Poznaj Asseco ITR

International Tax Reporting

Asseco Integrated Analytical Platform - efektywne zarządzanie procesami Compliance.

System Asseco Integrated Analytical Platform pozwala efektywnie zarządzać procesami w obszarze Compliance rozumianym jako monitoring i zapewnienie zgodności działalności instytucji z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Rozwiązanie Asseco IAP w znacznym stopniu ogranicza również możliwość wystąpienia zagrożeń wewnętrznych oraz zewnętrznych związanych ze zjawiskami przestępczymi.
Modułowa budowa systemu umożliwia stosowanie wybranych elementów rozwiązania bądź kompleksowe wykorzystanie całości jako platformy do wieloobszarowej weryfikacji danych. Dzięki mechanizmowi segmentacji i profilowania możliwa jest identyfikacja klientów i pracowników, których zachowania znacznie odbiegają od standardu.
Asseco IAP znajduje swoje zastosowanie w wielu obszarach biznesowych.
Bankowość
Ubezpieczenia
Domy maklerskie
Telekomy
Ochrona zdrowia
Przedsiębiorstwa
Środowisko pracy

System Asseco Integrated Analytical Platform zbudowany jest w architekturze trójwarstwowej. Warstwę repozytorium danych stanowi relacyjna baza danych Oracle. Serwer aplikacji musi być zgodny ze standardem Java Platform Enterprise Edition 7 (np. WildFly). Dostęp do aplikacji możliwy jest z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome.

Interfejs

Interfejs użytkownika pozwala w prosty sposób wykonać parametryzację systemu, tak aby jego działanie było zgodne z preferencjami użytkownika i jednocześnie pozwalało na realizację wewnętrznych procedur przyjętych przez instytucję. Użytkownik ma dostęp do danych zgromadzonych w repozytorium i w zależności od poziomu uprawnień może je przeglądać, edytować oraz zapisywać w formie pliku.

Korzyści biznesowe

Platforma Asseco IAP to wymierne korzyści w działaniu przedsiębiorstwa w obszarze Compliance.
Pełne spektrum obsługi

Cross-obszarowe i cross-produktowe spojrzenie na klienta.

Integracja

Możliwość integracji z różnych systemów w ramach jednego narzędzia.

Efektywność

Efektywna alokacja zasobów organizacji.

Oszczędności

Ograniczenie kosztów wdrożenia i utrzymania kilku narzędzi.

Adaptacja

Możliwość dostosowania narzędzia do specyficznych wyzwań biznesowych.

Zmniejszenie strat

Zmniejszenie strat finansowych wynikających z nadużyć.

Wybrane funkcjonalności systemu Asseco IAP

Elastyczny edytor reguł

System jest wyposażony w przyjazny użytkownikowi edytor reguł, który umożliwia łatwe i szybkie dodanie nowej reguły detekcyjnej bądź modyfikację istniejących reguł w zależności od potrzeb użytkownika. Takie podejście umożliwia szybkie zbudowanie nowej reguły w odpowiedzi na pojawienie się nowego modus operandi sprawców nadużyć bądź modyfikację reguł obsługujących procesy AML lub FACTA & CRS w przypadku zmian legislacyjnych.

Zintegrowany case management

Celem funkcjonowania modułu zarządzania sprawami jest wspomaganie pracowników w realizacji zadań związanych z incydentami wytypowanymi przez system. Moduł zarządzania sprawami jest zintegrowany z pozostałymi modułami funkcjonującymi w systemie, dzięki czemu stanowi platformę komunikacyjną między użytkownikiem a warstwą analityczną systemu. Użytkownik otrzymuje powiadomienie o przydzieleniu nowej sprawy i o terminie jej przedawnienia.

Praca w trybie online i offline

Efektywne przetwarzanie dużych wolumenów danych umożliwia realizację procesów biznesowych w czasie rzeczywistym bądź w określonych interwałach czasowych w oparciu o dane wsadowe. Procesy detekcyjne realizowane przez moduł Anti-Fraud w trybie online mogą skutkować podejmowaniem określonych działań takich jak wstrzymywanie transakcji, blokada dostępu do wybranych kanałów zdalnych czy wstrzymanie procesu akceptacji wniosku kredytowego.

Moduł raportowy

Każdy z modułów systemu zapewnia możliwość generowania i przesyłania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w przypadku modułu AML bądź dedykowanych raportów z obszaru FATCA & CRS. Ponadto moduł raportowy umożliwia przygotowanie zestawień obrazujących wybrane aspekty pracy narzędzia jak i zespołów z niego korzystających, wspomagając tym samym optymalne wykorzystanie zasobów organizacji. Raporty obrazują miedzy innymi skuteczność wybranych reguł detekcyjnych czy wykorzystanie zasobów w procesie analizy wytypowanych incydentów.

Systemy dostępne na platformie Asseco IAP

Modułowa budowa systemu pozwala na wykorzystanie wybranych elementów rozwiązania, bądź pełnego oprogramowania jako platformy do wieloobszarowej weryfikacji danych.

Asseco FDS

Asseco FDS (Fraud Detection System) to narzędzie umożliwiające organizacjom ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych związanych ze zjawiskami przestępczymi.

Asseco AML

Rozwiązanie Asseco AML (Anti-Money Laundering) umożliwia instytucjom obowiązanym realizację wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Asseco ITR

Asseco ITR (International Tax Reporting) zapewnia instytucjom finansowym możliwość spełnienia wymogów legislacyjnych dotyczących wymiany informacji podatkowych z innymi krajami (FATCA, CRS).

Chcesz ułatwić sobie pracę w Compliance?

Skorzystaj z gotowych modułów na platformie Asseco IAP dostosowanych do potrzeb Twojej firmy i branży, w której pracujesz. Poznaj platformę usług Compliance.

Nasze aktualności

Zapoznaj się z najnowszymi wiadomościami z obszaru Compliance
Wykorzystanie najnowszych technologii w procesie przeciwdziałania nadużyciom

Nadużycia w sektorze finansowym stanowią poważny problem, który występuje na rynku od wielu lat, a czas pandemii przyczynił się do zaostrzenia tego zjawiska. Powodem jest zwiększona aktywność […]

Operatorzy pocztowi spełniają obowiązki ustawy AML

Czy działalność operatorów pocztowych może zostać wykorzystana w procederze prania pieniędzy? Jakich klientów powinni weryfikować? Jakie narzędzia IT mogą wesprzeć ich w realizacji tego zadania? Odpowiedzi, m.in. […]

Weryfikacja klienta w banku spółdzielczym – automatycznie i zgodnie z wymogami

Jakie obowiązki nakłada na banki spółdzielcze ustawa AML w zakresie weryfikacji klienta? Jakie nowe wymagania pojawiły się w projekcie zmian do ustawy? Jak instytucje finansowe mogą ten proces […]