Operatorzy pocztowi spełniają obowiązki ustawy AML

Czy działalność operatorów pocztowych może zostać wykorzystana w procederze prania pieniędzy? Jakich klientów powinni weryfikować? Jakie narzędzia IT mogą wesprzeć ich w realizacji tego zadania? Odpowiedzi, m.in. na te pytania poznali uczestnicy webinaru zorganizowanego przez ekspertów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z Asseco oraz Kancelarii Gawroński & Partners. Spotkanie odbyło się 29 września br.

Tradycyjnie to sektor finansowy wiązany jest zarówno z ryzykiem prania pieniędzy, jak i z obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem mu. Tymczasem działalność operatorów pocztowych także może zostać wykorzystana w procederze prania pieniędzy. Są więc oni zobowiązani do spełniania rygorystycznych wymagań w obszarze AML nałożonych przez ustawę. Wysokie są również sankcje grożące za brak ich realizacji.

Wymienić można kilka sytuacji, kiedy operatorzy pocztowi są zobligowani do sprawdzenia tożsamości klienta – powiedział adw. Michał Ćwiakowski – Szef Praktyki Regulacyjnej w Gawroński & Partners.

Należą do nich: nawiązywanie stosunków gospodarczych,​ przeprowadzanie transakcji okazjonalnej o określonej wartości, podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta – dodał.

Kiedy wystąpi jedna lub więcej ze wskazanych okoliczności, operator pocztowy powinien dokonać identyfikacji klienta oraz zweryfikować jego tożsamość (złożoność tego procesu jest uzależniona od tego, czy mamy do czynienia z  osobą fizyczną, prawną czy jednostką organizacyjną) oraz ocenić nawiązywane stosunki gospodarcze i stosownie do sytuacji, uzyskać informacje na temat ich celu oraz zamierzonego charakteru.

Realizacja postawionych przed operatorami pocztowymi zadań wymaga  efektywnego i elastycznego narzędzia, które m.in. dzięki automatyzacji procesów umożliwi sprawną weryfikację danych klienta, zapewni bieżący monitoring nawiązywanych stosunków gospodarczych  oraz umożliwi zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego – powiedziała Edyta Zdziarska, Konsultant Biznesowy, Asseco Poland. Nasi eksperci, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, opracowali system, który jest w pełni dostosowany do potrzeb operatorów pocztowych i stanowi skuteczne wsparcie w realizacji wymogów ustawy AML – dodała.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele operatorów pocztowych odpowiedzialni w swoich instytucjach, m.in. za działy finansów, prawne i ds. bezpieczeństwa.