Posts archive for grudzień, 2019

Jak spełnić wymogi ustawy AML?

Ustawa AML nakłada na instytucje szereg obowiązków, których niedopełnienie podlega sankcjom. Stają się one coraz bardziej dotkliwe. Są to grzywny lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy […]

Czytaj dalej

Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy. Asseco Poland: Jak uniknąć kar w obszarze AML?

Ustawa AML wprowadziła szereg nowych zapisów i wymogów, których spełnienie wciąż jeszcze jest wyzwaniem dla wielu instytucji obowiązanych. Tylko w 2018 r. Główny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) przeprowadził 49 postępowań […]

Czytaj dalej