Skaner Transakcji

Skaner Transakcji dla płatności Visa Personal Payments Immediate Payment i Mastercard MoneySend

Pełna automatyzacja procesów w Skanerze Transakcji zwiększa efektywność działań i ogranicza udział pracowników.

Skaner Transakcji umożliwia weryfikację w czasie rzeczywistym danych nadawców natychmiastowych płatności Visa Personal Payments Immediate Payment (VPP IP) i Mastercard MoneySend (MMS) z listami sankcyjnymi. Konieczność weryfikacji nakłada na instytucje finansowe ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Najważniejsze funkcjonalności

Skaner Transakcji umożliwia wstrzymanie księgowania podejrzanej płatności na rachunku klienta dzięki weryfikacji danych płatności VPP IP oraz MMS z listami sankcyjnymi. Może funkcjonować samodzielnie oraz jako część systemu Asseco AML.

Weryfikacja w czasie rzeczywistym

Natychmiastowa weryfikacja danych nadawcy płatności z listami sankcyjnymi.

Obsługa list sankcyjnych

Office of Foreign Assets Control (OFAC), Unii Europejskiej (UE), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Listy sankcyjne zewnętrzne

Możliwość weryfikacji z listami sankcyjnymi dostawców zewnętrznych.

Moduł Danych

Przeglądanie i edycja transakcji.

Moduł Zarządzania Sprawami

Obsługa alertów generowanych przez system.

Moduł Parametryzacji

Zarządzanie listami, zarządzanie regułami weryfikującymi nadawcę transakcji z listami, zarządzanie słownikami, zarządzanie procesami.

Weryfikacja nadawców płatności natychmiastowych

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zobowiązuje instytucje finansowe do stosowania szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów znajdujących się na listach sankcyjnych, m.in. konieczność weryfikacji nadawców natychmiastowych płatności osobistych VPP IP i MMS.

Skaner Transakcji

Skaner Transakcji dla płatności Visa Personal Payments Immediate Payment i Mastercard MoneySend