Asseco AML (Anti-Money Laundering)

Asseco AML Umożliwia instytucjom obowiązanym realizację wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wszechstronna analiza transakcji finansowych, pozwalająca zapobiec nadużyciom

Procesy weryfikacyjne są przeprowadzane w trybie online, zapewniając sprawną identyfikację i natychmiastowe wstrzymanie podejrzanych transakcji wraz z alertem dla operatora.
Asseco AML zapewnia także pełną automatyzację procesów, która wpływa na zwiększenie efektywności działań, przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażowania pracowników. Dzięki temu zespoły AML-owe mogą skupić się na dogłębnej analizie przypadków wytypowanych przez system. Elastyczność rozwiązania gwarantuje pełne dostosowanie aplikacji do specyfiki danej instytucji, jej wewnętrznych procedur oraz założeń.

Nowy moduł AML – automatyczna weryfikacja w bazach zewnętrznych.

Zyskaj natychmiastowy dostęp do danych w bazach KRS, REGON, CEiDG i CRBR oraz integrację z SWOZ II.

Kluczowe korzyści

Asseco AML wspiera działania w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu poprzez automatyzację procesu cyklicznej oceny ryzyka klienta, weryfikacji transakcji i ich raportowania zgodnie z wymaganiami regulatora.
Szukasz dodatkowych korzyści? Napisz do nas!
Niskie koszty

Obniżenie kosztów związanych z obsługą procesu identyfikacji transakcji.

Szybkość działania

Natychmiastowe działania prewencyjne.

Stan prawny

Zachowanie zgodności z aktualnymi procedurami prawnymi.

Dopasowanie systemu

Szybkie dostosowanie systemu do potrzeb instytucji.

Automatyzacja

Pełna automatyzacja procesów.

Raportowanie

Sprawne raportowanie.

Pełna automatyzacja wykonywanych procesów

System może funkcjonować w sposób całkowicie automatyczny, dzięki temu interwencja użytkownika wymagana jest jedynie w przypadku zidentyfikowania nietypowych transakcji. Efektem jest ich wstrzymanie oraz poinformowanie o tym fakcie operatora.

Najważniejsze funkcjonalności

Asseco AML to system wchodzący w skład platformy Asseco Integrated Analytical Platform (Asseco IAP), która umożliwia efektywne zarządzanie procesami w obszarze Compliance.

Raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)

System generuje raporty GIIF zawierające informacje o wytypowanych transakcjach. Każda z zarejestrowanych transakcji poddana jest procesowi walidacji, co stanowi gwarancję zgodności raportu z wymogami narzuconymi przez regulatora.

Monitoring

System wyposażony jest w pakiet reguł biznesowych pozwalający na identyfikację transakcji ponadprogowych, powiązanych oraz podejrzanych. Rozwiązanie umożliwia tworzenie wzorca zachowania klienta w kontekście realizowanych przez niego transakcji, które umożliwiają detekcję działań odbiegających od normy.

Kompleksowa weryfikacja

Asseco AML zapewnia weryfikację klientów oraz transakcji pod kątem ich obecności na czarnych lub białych listach oraz bazie PEP (Politically Exposed Person). Może być ona realizowana zarówno w trybie online, jak i offline. Sprawna analiza w trybie rzeczywistym, skutkuje szybką identyfikacją i natychmiastowym wstrzymaniem podejrzanych transakcji.

Ocena ryzyka klienta

System umożliwia ocenę klienta pod względem jego podatności na proceder prania pieniędzy. Generuje indywidualne raporty AML, zawierające wykaz badanych czynników oraz końcową ocenę ryzyka. Elastyczna konstrukcja modelu oceny ryzyka klienta pozwala użytkownikowi na sprawne przeprowadzenie modyfikacji, optymalizację procesów i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb instytucji.

Skaner Transakcji

Skaner Transakcji umożliwia weryfikację w czasie rzeczywistym danych nadawców natychmiastowych płatności Visa Personal Payments Immediate Payment (VPP IP) i Mastercard MoneySend (MMS) z listami sankcyjnymi.

Wsparcie dla zespołów AML-owych

Pełna automatyzacja procesów i zwiększenie efektywności działań, przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażowania pracowników.

Potrzebujesz wsparcia dla swojego zespołu AML?

Dostarczamy gotowe rozwiązania, które usprawniają pracę i automatyzują działania w procesach anti-money laundry.

Masz pytania? Napisz do nas!