Asseco na konferencji „IV Dyrektywa AML w prawie polskim”

Przedstawiciele Asseco wzięli udział w konferencji „IV Dyrektywa AML w prawie polskim”, która odbyła się 20 czerwca 2018 r. w Warszawie. W trakcie wydarzenia dyskutowano o największych wyzwaniach związanych z nowelizacją przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Organizatorem konferencji był Związek Banków Polskich.

Wydarzenie otworzyło wystąpienie Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich, który mówił o aktywnym działaniu sektora bankowego w zakresie poprawy bezpieczeństwa gospodarczego w Polsce. W swojej wypowiedzi podkreślił m.in. potrzebę automatyzacji procesów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Podczas konferencji swoją prezentację wygłosił także Miłosz Posyłek, Dyrektor Działu Systemów Analitycznych w Asseco Poland, który mówił o rozwoju narzędzi informatycznych w kontekście zmian prawnych dotyczących obszaru AML. Zaprezentował również etapy rozwoju przepisów AML w minionych latach i zwrócił uwagę na rosnące wymagania regulatorów w tym obszarze. Zaznaczył, że ich zakres zbliża się coraz bardziej do wymagań, które muszą spełnić systemy antyfraudowe. Zwrócił także uwagę na korzyści, jakie niesie za sobą objęcie tych dwóch obszarów jednym systemem IT, który pozwoli na uzyskanie efektu synergii.

Systematycznie zwiększa się zakres informacji poddawanych weryfikacji w kontekście regulacji AML, a ich analiza staje się coraz bardziej wymagająca. Zaciera się też granica pomiędzy obszarem AML, a pewną częścią obszaru nadużyć. Dlatego dzisiaj banki potrzebują systemu informatycznego, który umożliwi im sprawną i kompleksową obsługę obu tych aspektów. Rozwiązaniem są tu systemy informatyczne, takie jak Asseco Integrated Analytical Platform, którego poszczególne moduły: AML, Anti–Fraud i FATCA&CRS korzystają ze wspólnego repozytorium danych oraz silnika regułowego. Umożliwia to korelację danych i korzystanie z wyników analiz prowadzonych w różnych obszarach – powiedział Miłosz Posyłek

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, która implementuje do prawa polskiego zapisy IV Dyrektywy AML wejdzie w życie 13 lipca 2018 roku. Jej podstawowym celem jest zwiększenie ochrony rynku finansowego przed działalnością przestępczą. Główne zadania podmiotów znajdujących się pod reżimem AML dotyczą wypełniania obowiązków informacyjnych wobec instytucji publicznych nadzorujących i kontrolujących rynek.