Jak przeciwdziałać praniu pieniędzy i skutecznie wykrywać nadużycia?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje finansowe szereg nowych obowiązków. Wymaga też szerszego niż dotychczas zakresu informacyjnego o kliencie, realizowanych przez niego transakcjach i produktach, z jakich korzysta. O konsekwencjach tych przepisów oraz sposobach na podniesienie efektywność analizy coraz większej ilości danych mówi Edyta Zdziarska Project Manager Asseco Poland.